Mgr. Šimon Klein

notář


absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
v notářství působí od roku 2012
člen redakční rady časopisu o notářství Ad Notam
člen mezinárodní komise prezidia Notářské komory
spoluautor komentáře k novému občanskému zákoníku
autor mnoha odborných článků
hovoří anglicky (C1) a německy (B2)

Mgr. Petr Duda

notářský kandidát, zástupce notáře


absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
v notářství působí od roku 2010
spoluautor komentáře k novému občanskému zákoníku

Mgr. Iva Nálepová

notářská koncipientka


absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
v notářství působí od roku 2017
hovoří anglicky (B2) a rusky (B1)